Algemene voorwaarden Camping Såndgøld

Algemene voorwaarden voor campingdiensten

De volgende voorwaarden gelden tussen de kampeerder en camping Sandgold, vertegenwoordigd door Wieser Nature & Hospitality GmbH (hierna te noemen de camping). Door aanmelding aanvaardt de kampeerder uitdrukkelijk de inhoud van deze voorwaarden. Afwijkende en/of aanvullende afspraken vereisen de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van het campingbedrijf.

 1. Totstandkoming van het campingcontract/boeking

Met de schriftelijke aanmelding doet de kampeerder een bindend aanbod aan de camping om een kampeercontract voor de aangegeven periode en voor het aangegeven aantal personen af te sluiten. Het campingcontract komt pas tot stand door de schriftelijke bevestiging van de reservering door het campingbedrijf. Er bestaat geen recht op een bepaalde standplaats. Telefonische informatie, bijkomende afspraken en andere toezeggingen van welke aard dan ook maken alleen deel uit van het contract als deze schriftelijk door het campingbedrijf zijn bevestigd.

 1. Reservering / Prijzen

De door de kampeerder te betalen prijzen staan vermeld in de actuele prijslijst van de camping. Het is de verantwoordelijkheid van de kampeerder om zich voor de boeking te informeren over de prijzen die gelden voor de periode van inschrijving. Alle prijzen zijn per dag voor de aangegeven periode. De prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden, fouten en weglatingen voorbehouden.

De prijzen voor het verblijf zijn inclusief 2 volwassenen.

Indien 1 volwassene een kind meebrengt, wordt de normale prijs voor 2 volwassenen betaald. Als twee volwassenen een kind meebrengen, betaalt het kind (tot 14 jaar) alleen de gereduceerde prijs.

Het minimum verblijf voor de kampeerplaatsen is 1 nacht.

Het minimum verblijf voor de chalets is 2 nachten in het laag- en middenseizoen en 4 nachten in het hoogseizoen.

Wij behouden ons het recht voor de minimale verblijfsduur aan te passen afhankelijk van de bezetting.

Controleer na ontvangst van de reserveringsbevestiging deze direct op juistheid! Het campingbedrijf behoudt zich het recht voor gelijkwaardige wijzigingen in de reservering aan te brengen indien dit om bijzondere redenen noodzakelijk is. Inschrijvingen/boekingen door personen onder de 18 jaar zijn niet toegestaan en worden door het campingbedrijf geannuleerd.

De boeking van de kampeerder is pas bindend na ontvangst van de aanbetaling.

 1. Prijswijzigingsclausule

Het bedrijf heeft het recht om de betreffende prijslijst maximaal één keer per kwartaal aan te passen aan veranderende marktomstandigheden, in geval van significante wijzigingen in verbruiks-/inkoopkosten of wijzigingen in de BTW. In geval van prijsverhogingen die de reguliere stijging van de kosten van levensonderhoud aanzienlijk overschrijden, heeft de gast het recht de overeenkomst op te zeggen. In dergelijke gevallen wordt hij hiervan door het bedrijf in tekstvorm op de hoogte gesteld.

 1. Toeristenbelasting

Het kampeerbedrijf is verplicht de betreffende lokale belasting van de kampeerders te innen en te betalen (lokale belasting volgens de geldende statuten van de Italiaanse provincie Bolzano (BZ). Het te betalen bedrag wordt apart op de totale rekening vermeld.

 1. Verandering van persoon

Veranderingen van personen zijn tijdens de geboekte reisperiode niet toegestaan. Hiervoor zijn altijd aparte boekingen nodig.

 1. Contractwijzigingen/boekingswijzigingen

Voor contractwijzigingen/boekingswijzigingen van welke aard dan ook worden € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht. Boekingen met een betaalde aanbetaling kunnen alleen voor hetzelfde kalenderjaar worden omgeboekt. Boekingswijzigingen kunnen alleen worden geaccepteerd als er een mogelijkheid tot wijziging bestaat.

 1. Algemene gebruiksplicht

Een kampeerplaats mag door maximaal 6 personen bezet worden. Voor extra tenten zijn registratie en kosten verschuldigd.

 1. Aanbetaling/wijziging boeking/wijziging reservering

Bij reservering dient 50% van het totale verblijf vooruit betaald te worden. Op

wijziging van de reservering/reservering wordt 15 € in rekening gebracht.

 1. Terugtrekking door de kampeerder

De kampeerder kan het campingcontract schriftelijk opzeggen na ontvangst van de aanbetaling/reserveringskosten. De datum van ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van terugtrekking door de camping is bepalend voor de datum van terugtrekking. Indien de kampeerder het contract herroept, heeft de camping recht op de volgende schadevergoeding:

– In geval van annulering 7 dagen of meer voor aankomst, brengen we 50% van de totale prijs in rekening.

– In geval van no-show, vroegtijdig vertrek en/of verlate aankomst worden alle geboekte dagen in rekening gebracht.

Afhankelijk van het seizoen en de boekingssituatie behouden wij ons het recht voor om de annuleringsvoorwaarden aan te passen.

Een creditcard is vereist als garantie voor uw reservering.

Om annuleringskosten te voorkomen, raden wij u aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

In geval van vroegtijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

 1. No-show / late aankomst

In geval van aankomst na sluitingstijd van de receptie (afhankelijk van het seizoen), is kennisgeving aan welcome@sandgold.it vereist. Anders wordt de standplaats/huurwoning de volgende dag vanaf 15.00 uur aan iemand anders toegewezen. Restitutie van reeds gedane betalingen is uitgesloten (punt 8).

 1. Annuleringsverzekering

De camping raadt u aan een annuleringsverzekering af te sluiten. De Europäische Reiseversicherung is actief en brengt ca. 6% van de boekingswaarde in rekening. Deze verzekering wordt tijdens het boekingsproces aangeboden. Let op de informatie.

 1. Aankomst en vertrek

De gereserveerde staanplaats staat u op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur ter beschikking. Indien u na 19.00 uur aankomt, vragen wij om een korte kennisgeving. Op de dag van vertrek dient u de staanplaats voor 11.30 uur te verlaten. 

Het gereserveerde chalet staat op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur tot uw beschikking. Als u na 19.00 uur aankomt, laat het ons dan even weten. Op de dag van vertrek verzoeken wij u vriendelijk de chalet voor 10.00 uur te verlaten.

Bij te laat vertrek wordt in beide gevallen de dag in rekening gebracht.

 1. Campingreglement/nachtrust

De campinggast is verplicht zich te houden aan de voorschriften van het campingreglement, dat ter inzage ligt bij de receptie. In het bijzonder moeten de daarin vermelde tijden in acht worden genomen.

De nachtrust is van 22:00 tot 7:00 uur. Gelieve deze rusttijd te respecteren en uw buren niet te storen met luide muziek, luide gesprekken of motorlawaai. De vakantie moet voor iedereen ontspannen en stressvrij zijn.

Het kampeerbedrijf heeft het recht het kampeercontract zonder opzegtermijn te beëindigen als het gedrag van de kampeerder anderen in gevaar brengt of duurzaam stoort, of als hij/zij zich zodanig tegen het contract gedraagt dat onmiddellijke beëindiging van het contract gerechtvaardigd is. In dat geval behoudt het kampeerbedrijf zijn aanspraak op de overeengekomen totaalprijs als forfaitaire schadevergoeding volgens punt negen (9).

 1. Registratie/Toegangspolsbandjes

Bij aankomst krijgen de kampeerders één of meer toegangsbandjes voor de poorten/verhuurobjecten op de camping. Deze geven alleen recht op doorgang voor de geregistreerde personen. 

Het polsbandje kan ook gebruikt worden als betaalmiddel in onze bar/bistro. 

Afrekening vindt plaats bij de receptie bij vertrek.

Bij verlies van een afgegeven toegangskaart wordt een forfaitaire vergoeding van € 25,00 per stuk in rekening gebracht.

 1. Bezoekers

De campinggast is verplicht bezoekers aan te melden bij de receptie. De prijzen voor bezoekers dienen bij de receptie te worden aangevraagd. Voertuigen van bezoekers dienen buiten de camping geparkeerd te worden.

 1. Wifi

W-Lan is gratis beschikbaar op het gehele terrein.

 1. Sanitaire voorzieningen:

Onze sanitaire voorzieningen bevinden zich in de kelder van het hoofdgebouw en zijn 24 uur voor u geopend. Wij streven altijd naar netheid en hygiëne. Gelieve alles achter te laten zoals u het zou willen aantreffen.

We hebben ook 8 privé badkamers voor nog meer privacy. Deze kunnen per dag gereserveerd worden.

 1. Afvalscheiding

Wij verzoeken u uw afval zorgvuldig te scheiden en in de daarvoor bestemde containers (bij de uitgang) te deponeren: glas, papier, metaal, plastic flessen, Tetra Pak, karton, restafval.

 1. Gebreken / Klachten

Eventuele klachten over de camping of de gehuurde accommodatie moeten onmiddellijk door de kampeerders aan de camping worden gemeld. Het claimen van gebreken is uitgesloten indien deze niet direct tijdens het verblijf van de kampeerder aan de camping zijn gemeld. De camping moet een redelijke termijn krijgen om het gebrek te verhelpen (rectificatie).

 1. Regels

Niet toegestaan is/zijn:

 • Zwembaden op het veld, grofvuil opruimen, hoverboards op de geasfalteerde paden, parkeren/rijden met voertuigen van welke aard dan ook in de gebouwen alsmede in het entreegebied, open vuur, stenen/tentharingen/vuilnis op het veld achterlaten, pakketbezorging, gebruik van andere plaatsen, haringen in bomen slaan, hard rijden, geluidsoverlast.
 • graven, graven, regengoten trekken op de staanplaats
 • meerdere luifels, tapijten van welke aard/grootte dan ook voor de luifels

luchtdichte/waterdichte vloerbedekking in de voortenten

 • het parkeren van de caravan of camper buiten het verharde gedeelte van de camping
 • niet-geregistreerde personen toegang verlenen tot het kampeerterrein
 • elektrische voertuigen/plug-in hybrides op te laden, alsmede te verwarmen met elektrische kachels in de voortent. In geval van niet-naleving brengen wij een vergoeding van 100,00 € in rekening. Bij herhaalde overtreding behouden wij ons het recht voor de gast van de camping te verwijderen.
 • Open vuur is verboden wegens brandgevaar. Met uitzondering van barbecues op stellingen.

 

 1. Media gegevens / gegevensbescherming

Het campingbedrijf wordt op kritieke plaatsen met videocamera’s bewaakt. Dit dient om de veiligheid van de kampeerders te waarborgen (opsporen en voorkomen van veiligheidsrisico’s), eigendommen en bezittingen te beschermen, toegangsbevoegdheden te controleren en domicilierechten uit te oefenen. De opnames worden alleen indien nodig geëvalueerd en alleen de vereiste gegevens worden opgeslagen tot opheldering. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven. De video-opnamen worden overeenkomstig § 6b BDSG regelmatig automatisch gewist. Bovendien wordt het opnameapparaat door passende maatregelen conform § 9 BDSG tegen toegang door onbevoegde derden beschermd.

Op gezette tijden worden op de camping video- en audio-opnamen gemaakt. Indien de campinggast dit niet wenst, moet de fotograaf of het camerateam hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld.

De camping verzamelt, verwerkt en gebruikt deze gegevens voor de boekingsopdracht en voor eigen marketingdoeleinden in het kader van de wettelijke voorschriften. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden buiten het kader van de boeking. De camping verstrekt de gast graag informatie over zijn gegevens of blokkeert deze met werking voor de toekomst.

 1. Huisdieren

Staanplaatsen:

Huisdieren zijn welkom op onze camping. Wij vragen u uw hond altijd kort aangelijnd te houden en de uitwerpselen van uw hond zelf op te ruimen (hondenpoepzakjes zijn verkrijgbaar bij de uitgang).

Wij rekenen € 5,00 per hond per dag.

Honden zijn niet toegestaan in de sanitaire voorzieningen.

Chalets:

Wij vragen uw begrip voor het feit dat huisdieren niet zijn toegestaan in de chalets.

 1. Aansprakelijkheid

Het kampeerbedrijf is alleen aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld van zijn wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger volgens de wettelijke bepalingen. Voor het overige is de campingmaatschappij alleen aansprakelijk voor schade aan leven, lichaam of gezondheid. Dit geldt voor alle vorderingen tot schadevergoeding (in het bijzonder voor schadevergoeding naast de prestatie en schadevergoeding in plaats van de prestatie), ongeacht de rechtsgrond, in het bijzonder wegens schending van plichten die voortvloeien uit de contractuele verplichting of uit onrechtmatige daad. Het kampeerbedrijf is alleen aansprakelijk voor vallende takken en dergelijke in het kader van de bestaande aansprakelijkheidsverzekering. Er bestaat geen aanspraak op schade door overmacht.

 1. Verrekening

De campinggast kan alleen vorderingen verrekenen die onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld zijn.

 1. Fouten

De camping behoudt zich het recht voor om fouten of druk- en rekenfouten te corrigeren.

 1. Bevoegdheid

De kampeerder kan de camping alleen in zijn vestigingsplaats dagvaarden. De woonplaats van de kampeerder is beslissend voor een rechtsvordering van de camping, tenzij de rechtsvordering is gericht tegen geregistreerde ondernemers of personen die geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland hebben, of tegen personen die hun woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats na het sluiten van het contract naar het buitenland hebben verplaatst, of waarvan de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats op het moment van het instellen van de rechtsvordering niet bekend is. In deze gevallen is de zetel van het kampeerbedrijf beslissend.

we zijn blij

“We nodigen je uit om deel uit te maken van onze unieke ervaring en onvergetelijke herinneringen te creëren omringd door de natuur.”

Sign Up for Updates & News